Schempwöj

 

 

Du Drittsack, du Bläärmull, Pattjack, Dämelack, Kükken, miserable Fent, Schnotterbell, Dööskopp, Fullpelz, Döögeniet, Löögenbalg, Schmeerlapp, Stenpäns, Kaninegesech, Raudi, miserable Köttel, Grootmull, faltsen Hond, Suppsack, Gittspett, Freetsack, Schnapsdüwel, kromme Knook, Wendbühl, Schmachlapp, Rööteltäss, Lüsterfenk, Schlechmääker, Schmeichelkatt, Lüüseknepper, Strijhan, Kötthoosenbocks, Drekchals, Dreckpänz, Läkkerklöntje, verwände Sseck, doowe Nöt, kraakende Wagen, griese Wend, Donerkärl, stolzen Pau, ärmseligen Hömmel, Trampeldier, Strondlapp, Strönnsbühl, Limmstricker.